Обраќање на директорката на училиштето, г-ѓа Весна Стојанова Богоевска и повикување на учениците од прва година на образование