Одбележан денот на Српската заедница во Р.С. Македонија

И оваа учебна година, традиционално, во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во ССОУ „Коле Неделковски” – Велес беше организирано предавање на тема „РАСТКО НЕМАЊИЌ – Свети Сава”. Предавањето беше организирано по повод одбележувањето на Денот на Српската заедница во Р.С. Македонија 27 јануари – Денот на Св.Сава.
Предавањето го подготви Снежана Софијанова – професор по електростручни предмети учесник во програмата на проектот МИМО.
Предавањето го следеа ученици од нашето училиште од различна етничка припадност, педагошко – психолошката служба, членови на тимот за училишна интеграција, професори.