Одржана еко-акција ,,Генералка и во ССОУ Коле Неделковски Велес “

Денес се одржа еко-акција ,,Генералка и во ССОУ Коле Неделковски Велес “. Се надеваме дека овој настан ќе придонесе за подигање на свеста кај сите нас и одржување на чиста животна средина. Нека денешната акција ни биде мотивација за одржување чиста и здрава околина за живеење!