Одржан општинскиот ELTAM натпревар по Англиски јазик за основни и средни училишта

На ден 18.03.2023 се одржа општинскиот ELTAM натпревар по Англиски јазик за основни и средни училишта, чиј домаќин беше ООУ Васил Главинов.
На натпреварот, учениците од ССОУ Коле Неделковски ги постигнаа следните резултати:
Прва година:
Кристина Костова, 1-6 клас, I-во место, ментор Јордан Палашев
Елена Велковска, 1-5 клас, III-то место, ментор Верица Анѓушева
Втора година:
Трајче Ефтимов, 2-7 клас, II-ро место, ментор Маја Живанова
Ангела Глушкова, 2-7 клас, III-то место, ментор Маја Живанова
Трета година:
Јордан Бачманов, 3-7 клас, II-ро место, ментор Јордан Палашев
Сергеј Неделков, 3-7 клас, II-ро место, ментор Јордан Палашев
Сите ученици обезбедија пласман на регионалниот натпревар. Честитки за учениците и менторите и многу успех на регионалниот натпревар