ОТВОРЕН ДЕН УЧИЛИШТЕТО – 16 МАЈ 2018 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ ДЕВЕТООДДЕЛЕНЦИ, НА 16 МАЈ 2018 ГОДИНА, УЧИЛИШТЕТО ПОВТОРНО ЌЕ ГИ ОТВОРИ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ. ДОЈДЕТЕ И ПОСЕТЕТЕ НЕ! ДОЈДЕТЕ И ВИДЕТЕ ГИ КАБИНЕТИТЕ КАДЕ СЕ ИЗВЕДУВА ПРАКТИЧНАТА И ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА, ВИДЕТЕ ЈА ОПРЕМЕНОСТА СО НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА, ОСТВАРЕТЕ НЕПОСРЕДНА КОМУНИКАЦИЈА СО НАСТАВНИОТ КАДАР И ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО РАЗЛИЧНИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ И УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО. БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИТЕ И ПОСЕТЕТЕ НЕКОЈА ЕВРОПСКА ЗЕМЈА, УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ СО ЗБРАТИМЕНОТО УЧИЛИШТЕ „СТАНИСЛАВА СТАШИЦА“ ОД НОВОГАРД, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НАУЧНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ПОСЕТЕТЕ ГИ РАЗЛИЧНИТЕ САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ. БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“! СЕ ГЛЕДАМЕ НА 16 МАЈ 2018 ГОДИНА! *(фотографиите се минатогодинешниот Отворен ден)