Планинарење и потребата од активности во планина кај учениците

На ден 12.12.2022год. по повод 11 Декември – денот на планините и и по повод патрониот празник на нашето училиште се одржа предавање на тема “Планинарење и потребата од активности во планина кај учениците”. На предавањето присутни беа 25 ученици од втора и четврта година. Предавачи беа Златко Здравковски – проф. по спорт и спортски активности и проф.Марјан Малинов активен планинар.