Полагање на практичниот дел од завршниот испит за учениците готвачи и келнери