Посета на Средно стручно училиште во Ниш

Група наставници од ССОУ„Коле Неделковски“- Велес на покана на Средното Стручно Училиште од Ниш беа во посета на училиштето. При посетата, наставниците имаа можност да се запознаат со раководниот и наставниот кадар, како и материјално-техничките услови во училиштето. Во училиштето се изучуваат профили од Сообраќајна и Машинска струка. Целта на посетата е соработка помеѓу двете училишта, односно размена на искуства, наставни материјали и идна соработка помеѓу учениците и наставниот кадар од двете училишта.
Во рамките на нашата посета присуствувавме и на отварањето на XXVII-мите Републички Сообраќајни натпревари на учениците од сообраќајната струка во Република Србија, на кои земаа учество околу 380 учесници од цела Србија, како и гости од бившите Југословенски Републики.
Во план е во иднина и нашето училиште да земе учество на овој престижен меѓународен натпревар на сообраќајни училишни центри.
Исто како и нашето училиште, и Средното Техничко Училиште од Ниш е добитник на грант од Regional Challenge Fund, со што во иднина може да се продлабочи соработката помеѓу двете училишта.