ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ОД ВЕЛЕС И ПОЛИТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ОД ПОЖАРЕВАЦ