Предавање под мотото ,,Да се знае, да не се проба”

На ден 20.02.2023 година, педагошко психолошката служба пред ученици од прва година одржа предавање за никотиноманија и наркоманија. Целта на овие предавања е подигнување на свеста кај учениците за штетното влијание на пороците.