Презентација на машинската и електротехничката струка на часот по Иновации пред учениците од ООУ “Рајко Жинзифов” Горно Оризари