Претставување на машинската и електротехничката струка на часот по Иновации пред учениците од ООУ “Блаже Конески”

Претставување на машинската и електротехничката струка на часот по Иновации пред учениците од ООУ “Блаже Конески”