Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Спортски натпревар во футсал
Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието денес во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес беше одигран спортски натпревар во футсал на кои земаа учество ученици од нашето училиште од прва година од различна етничка припадност. Преку спортот учениците се дружеа, комуницираа едни со други, учеа едни за други и развиваа меѓусебна толеранција. Кај учениците се подигнува свеста за значајноста и влијанието на физичката активност врз физичкото и менталното здравје.