Пуштање на надворешните реновирани игралишта

По повод Патрониот празник на Гимназија Кочо Рацин и пуштање на надворешните реновирани игралишта, екипата на ССОУ Коле Неделковски Велес беше поканета и учествуваше на натпреварите.