Склопување на елементи за осветлување во Фереиро Лукс, Барцелош, Португалија