ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ ПРЕТСТАВУВА СПАСЕ ВО УЧИЛИШТЕТО НА ЧУДАТА…