Учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“ на ниво на својата задача

Учениците од образовните профили готвач и келнер со свои подготвени специјалитети учествуваа на пригодната прослава на Патрониот празник на Општинското основно училиште „Панко Брашнаров“.