Учество на манифестацијата “Ден без автомобили“

25 ученици од ССОУ “Коле Неделковски“ на 22.9.2022 год. (четврток) земаа учество во активностите “Ден без автомобили“ како составен дел од Европската недела на мобилност. Учениците од нашето училиште ги преставија вештините на возење на велосипед пред сите учесници од градот. На овој настан учество земаа Градоначалникот на Велес, г-дин Марко Колев и претставници на дипломатскиот кор во Република Македонија. Активностите се реализираа на потегот на улицата Никола Карев и училишниот двор на ООУ “Васил Главинов“. Учениците на нашетоучилиште ги предводеа наставниците по спорт и спортски активности Златко Здравковски, Леонид Танев и Ангелче Гушев