Учество на јавна дебата за насилството кај учениците

Тим од четири ученици заедно со педагошко психолошката служба учествуваа на јавна дебата за насилството кај учениците на Филозофски факултет. На настанот присуствуваше и Министерот за образование и наука.