Уште една успешна хуманитарна активност

Во соработка со Здружение на пензионери и гостилница Боем училиштето реализираше хуманитарна активност. Собраните сретства ќе бидат донирани на наша ученичка.
Голема благодарност до сите кои својата хуманост ја покажаа на дело.