Вештите раце на учениците од 3-4 паралелка

Вештите раце на учениците од 3-4 паралелка, дадоа свој придонес со учество во одбележувањето на Меѓународниот ден на бројот Пи кои воедно е и Ден на математиката.