InterVET Western Balkans проект, Job shadowing, MCAST, Малта

Стекнати многу нови знаења во однос на стручно образование и создадени прекрасни пријателства. Благодарност до Националниот центар за развој на иновации и претприемничко учење.