Успешно реализирано полагање на практичниот дел од завршниот испит по германски стандарди на првата генерација ученици од машинската струка – образовен профил „Техничар за производно машинство“

Во периодот од 03 до 05 јули 2023 година, првата генерација на ученици од образовниот профил „Техничар за производно машинство“ …