ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ


АРМАТУРА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ СО РЕФЛЕКТОР
L=1200mm, 2x36W
Превземи каталогМОНТАЖАТА НА АРМАТУРАТА ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЕ ВРШИ ОД СТРАНА НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

  Училиштето располага со богато опремена машинска работилница со која дава услуги на поединци и фирми од градот

  ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

  СИГУРНА СОРАБОТКА СО СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ


     Производството е реализирано во соработка со социјалните партнери „Динамо-ХИТ“ и „Брако“. Од социјалните партнери училиштето обезбедува дел од машинскиот парк и дел од суровините за производство.
     Карактеристично е тоа што суровините се остаток од материјалот (отпадок) кој сега добива нова употребна вредност. На овој начин се врши и заштита на околината од отпадоци, што за Велес како еден од најзагадените градови во Македонија е особено важно.

  ЛОГО - ЗА ПОГОЛЕМА ПРЕПО-ЗНАТЛИВОСТ НА РЕАЛНАТА КОМПАНИЈА

Со цел Реалната компанија „ЕМКО“ да стане препознатлива на пазарот, изработено е лого. Логото се наоѓа на опаковката од секој производ и неговата декларација.