НОВОСТИ

  Реалната компанија „ЕМКО“ при ССОУ „Коле Неделковски“ и оваа година ќе присуствува на Деновите на образование и кариера ...

Прочитај повеќе

  Зголемен е бројот на фирми - социјални партнери со кои училиштето остварува соработка ...

Прочитај повеќе

  Се проширува асортиманот на производи што ги нуди Реалната компанија „ЕМКО“ ...

Прочитај повеќе

  ДОБРОДОЈДОВТЕ НА ВЕБ СТРАНАТА НА „ЕМКО“

  ИДНИНАТА ИМ ПРИПАЃА НА ОНИЕ КОЈ ЌЕ ГО НАПРАВАТ ПРАВИОТ ИЗБОР ДЕНЕС !

Од минатата година, во рамките на Средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ од Велес, започна да функционира Реалната компанија „ЕМКО“. Преку учество во работата на реалната компанија, учениците стекнуваат практични знаења од областа на електротехниката, машинството и деловното работење.

Прочитај повеќе

  ЛОГО - ЗА ПОГОЛЕМА ПРЕПО-ЗНАТЛИВОСТ НА РЕАЛНАТА КОМПАНИЈА

Со цел Реалната компанија „ЕМКО“ да стане препознатлива на пазарот, изработено е лого. Логото се наоѓа на секој производ.

Прочитај повеќе