ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани ученици, второто полугодие започнува на 23.01.2023 година (понеделник) со следниот распоред за изведување на настава:
Втора и четврта година – претпладне со почеток од 7.15 часот.
Прва и трета година – пооплдне со почеток од 13.30 часот.
Родителските средби ќе се одржат на 23.01.2023 година, со следниот распоред:
Прва и трета година – почеток во 18.30 часот.
Втора и четврта година – почеток во 19.00 часот.
На сите ученици им посакуваме успешен почеток на второто полугодие.