НЕ за насилство во училиште

Под мотото „НЕ за насилство во училиште“ од страна на педагог Пандорче Јорданова и психолог Соња Пашоска реализирани тридневни активности со ученици од прва, втора, трета и четврта година и тоа
– предавање на тема: Врсничко насилство
– работилница: Играње улоги
– работилница: изработка на постер и флаери, гледање видеа, анализа и евалуација