ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ НА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На ден 08.04.2023 се одржа регионалниот ELTAM натпревар по Англиски јазик, на кој учениците од ССОУ Коле Неделковски ги постигнаа следните резултати:
Прва година:
Кристина Костова, 1-6 клас, I-во место, ментор Јордан Палашев
Елена Велковска, 1-5 клас, II-ро место, ментор Верица Анѓушева
Втора година:
Ангела Глушкова, 2-7 клас, I-во место, ментор Маја Живанова
Трајче Ефтимов, 2-7 клас, II-ро место, ментор Маја Живанова
Трета година:
Сергеј Неделков, 3-7 клас, II-ро место, ментор Јордан Палашев
Јордан Бачманов, 3-7 клас, II-ро место, ментор Јордан Палашев
Учениците обезбедија пласман на државниот натпревар. Честитки за учениците и менторите и многу успех на државниот натпревар.