Одржан настан ,,Беседа за Рацин”

Денес, во рамките на 55-та програма на детските рацинови средби, во средното училиште ,,Кочо Рацин”, се одржа настан ,,Беседа за Рацин” со присуство и презентација на проф. д-р Јордан Стојановски.
На овој настан, учествуваа 5 ученици од паралелката 1-5, во присуство на проф. по историја Сашко Јовановски.