Предавање на тема “Мотивација кај средношколци”

Како вовед на крводарителната акција која ќе се спроведе во нашето училиште на ден 05.10.2022 год. во организација на ОО Црвен Крст Велес, на ден 04.10.2022год. беше организирано предавање на тема “Мотивација кај средношколци”. Предавањето беше реализирано од проф. Златко Здравковски повеќегодишен мотиватор во Црвен Крст. На предавањето учествуваа 35 ученици, потенцијални крводарители од четврта година, исто така присутни беа и претседателот на Основната организација на Црвен Крст на ССОУ “Коле Неделковски” проф. Горан Богоевски и член проф. Мариче Стојанова.