Работни активности на учениците од машинската и електро струка во просториите Ферреио Лукс во Барцелош, Португалија

Работни активности на учениците од машинската и електро струка во просториите Ферреио Лукс во Барцелош, Португалија.