Работно во ССОУ,, Коле Неделковски”, подготовка за Новогодишен базар

Производите ќе бидат изложени на штанд.
Време: 28.12.2022 со почеток во 11.00 часот
Место: Младински парк
Ве очекуваме!!!